Telefon

0230/522 693

Email

cmdsuceava@gmail.com

Program de funcționare

luni-joi: 9.00-15.00 vineri: 9.00-14.00

pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 6/2CN/2023 privind organizarea alegerilor membrilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România
EMITENT:      COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI DIN ROMÂNIA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 920 din 12 octombrie 2023

În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

ART. I
Anexa la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 6/2CN/2023 privind organizarea alegerilor membrilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 29 iunie 2023, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Membrii biroului executiv al colegiului teritorial se aleg prin vot direct, secret şi liber exprimat de către membrii consiliului colegiului respectiv întruniţi în plen.”
2. La articolul 59, alineatele (1) şi (3) – (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„ART. 59
(1) La nivel local sau naţional, în afara membrilor CMSR, a membrilor comisiilor electorale, a observatorilor prevăzuţi la alin. (3), a membrilor secretariatului tehnic şi a consultanţilor juridici ai corpului profesional, nicio altă persoană nu poate participa la procesul de votare.
………………………………………………………….
(3) Observatorii pot fi, la nivel local sau naţional, reprezentanţi ai mass-mediei aflaţi în relaţii contractuale cu aceste instituţii, în număr de 3, acreditaţi de comisia electorală cu 3 zile înainte de data desfăşurării alegerilor în condiţiile stabilite prin decizie a Comisiei Electorale Centrale, precum şi alte persoane care dobândesc calitatea de observator la procesul electoral din cadrul CMSR în baza prevederilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Cu excepţia membrilor comisiilor electorale, inclusiv a reprezentantului Comisiei Electorale Centrale, a observatorilor prevăzuţi la alin. (3) şi a membrilor secretariatului tehnic, la nivel local sau naţional, nicio altă persoană nu poate staţiona în incinta în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar pentru votare.
(5) La procesul de numărare a voturilor pot participa numai membrii comisiilor electorale, reprezentantul Comisiei Electorale Centrale, dacă este cazul, precum şi observatorii prevăzuţi la alin. (3), la cererea acestora.”
3. La articolul 74, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(7) După anunţarea rezultatelor de către comisia electorală teritorială, candidaţii prevăzuţi la alin. (6) se vor întruni de îndată în prima şedinţă a biroului executiv şi vor stabili prin vot funcţiile din biroul executiv. Rezultatul va fi prezentat comisiei electorale teritoriale şi consiliului colegiului teritorial.”
ART. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
Ecaterina Ionescu

Bucureşti, 29 septembrie 2023.
Nr. 14/2CN.

Articole recomandate