Telefon

0230/522 693

Email

cmdsuceava@gmail.com

Ore de funcționare

luni-joi: 8.00-15.00 vineri: 8.00-14.00

BIROUL EXECUTIV

Biroul Executiv este format dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar general şi un trezorier, aleşi pentru un mandat de 4 ani în mod individual de către Consiliul Judeţean al Colegiului Medicilor Dentişti Suceava. Membrii Biroului Executiv conduc în mod curent lucrările acestuia şi activitatea permanentă a CMD Suceava.

Biroul Executiv se întruneşte săptămânal, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui, şi ia decizii valabile cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Componenta Biroului Executiv al Colegiului Medicilor Dentisti Suceava:

  • PRESEDINTE: dr.DAN-GABRIEL GOSPODARU
  • VICEPRESEDINTE: dr. TIBERIU MARTINIUC
  • VICEPRESEDINTE: dr. dr. DORU-MIHAI MATEICIUC
  • SECRETAR: dr. BOGDAN GHEORGHIŢĂ
  • TREZORIER: dr. PUICA JIDUC

PROGRAMUL DE LUCRU:

luni-joi: 8.00-15.00

vineri: 8.00-14.00