Telefon

0230/522 693

Email

cmdsuceava@gmail.com

Program de funcționare

luni-joi: 9.00-15.00 vineri: 9.00-14.00

1. 80 Lei – Cotizatie membru CMSR (Decizie a CN al CMSR)
2. Taxa inscriere in CMSR- 10% din valoarea salariului minim pe economie de la data inscrierii medicului in CMSR (se actulizeaza permanent)
3. 500 Lei – Taxa de eliberare a certificatului profesional curent (Decizia CMDR nr.78/2012)
4. 100 Lei – Taxa de eliberare a unui certificat de onorabilitate
5. 10 Lei/luna – Aport administrativ pentru medicii stomatologi care profeseaza in mai mult de 1 cabinet stomatologic sau pentru medicii altor colegii teritoriale, notificati pentru practica in jud. Suceava
6. 300 Lei – Schimbarea de catre medicul stomatolog a locului de munca, adica a unitatii medico-stomatologice in care isi exercita profesiunea, fie ca este membru CMS Suceava sau membru al altui colegiu teritorial
7. 100 Lei – Taxa de transfer, atat de la CMS Suceava la alte colegii teritoriale, cat si in cazul transferului unui membru CMS Suceava catre alte colegii judetene.
8. 300 Lei – Taxa studiere dosar cetateni straini sau romani cu studii efectuate in strainatate
9. 500 Lei – Taxa de examinare pentru redobandirea calitatii de membru, dupa intreruperea exercitarii profesiei pentru o perioada mai mare de 5 ani
10. Eliberarea certificatului de membru CMSR – GRATUIT (conform deciziei CMSR)
Extras din Decizia Nr.02/18 aprilie 2019
I. Pentru cabinetul medical din cadrul unei unităţi medico-sanitare (indiferent dacă unitatea medicală este deja înfiinţată sau dacă aceasta se înfiinţează odată cu respectivul cabinet medical), per medic stomatolog nou angajat sau nou colaborator, se vor percepe următoarele taxe:
2500 lei pentru Municipiul Suceava;
2000 lei pentru celelalte localităţi urbane ale judeţului Suceava;
1500 lei în localităţile rurale ale judeţului Suceava.
II. Aceleaşi taxe vor fi percepute şi pentru fiecare medic stomatolog nou anganjat/nou colaborator: excepţie fac cazurile prevăzute în punctul IV din acest aliniat (lit.a);
III. Aceleaşi taxe vor fi percepute şi pentru punctele de lucru ale unei unităţi medicale deja înfiinţate sau nou înfiinţate, în condiţiile descrise la teza I şi II din acest aliniat (lit.a.);
IV. 100 lei – schimbarea unui medic stomatolog angajat/colaborator dintr-un cabinet medical deja avizat în cadrul unităţii medicale în cauză, cu un alt medic stomatolog angajat/colaborator, dacă acesta deţine aceeaşi specialitate stomatologică avizată anterior pe acel cabinet medical.

Se va achita de către unităţile medico-dentare o taxă de 300 lei pentru:
(1) modificarea adresei profesionale a unităţii medico-stomatologice şi/sau a punctului de lucru al acesteia, pentru unităţile medicale care îşi păstrează forma de organizare deja avizată (fie că sunt unităti cu sau fără personalitate juridică – aşa cum sunt reglementate de OG nr. 124/1998 şi de Ord. MS nr. 153/2003);
(2) pentru modificarea formei de organizare a unităţii medico-stomatologice (aşa cum sunt prevăzute de OG nr.124/1998 şi de Ord. MS nr.153/2003), inclusiv cu punctele de lucru deja avizate, sau numai a punctelor de lucru avizate, în acelaşi spaţiu în care a funcţionat vechea formă de organizare a cabinetului/cabinetelor medico-stomatoiogice, cu condiţia ca medicul titular/asociat al unităţii care se desfiinţează, s ă fie acelaşi cu cel care înfiinţează noua unitate medicală, având calitatea de medic titular/asociat al acesteia.
(3) în cazul în care unitatea medicală şi/sau punctele de lucru ale acesteia îţi modifică atât adresa profesională, cât şi forma de organizare, cele două taxe prevăzute anterior la al. 1 şi 2 se vor cumula, rezultând taxa de 600 lei.
200 lei – modificarea avizării unităţii medicale doar în documentaţie (schimbare sediu social , de asociat, de administrator, modificări ale statutului, orice alte modificări ce nu necesită verificare în locaţia cabinetului, ci doar verificarea procedurală a documentelor, etc.); excepţie vor face schimbările de nume ale medicului.
50 lei – desfiinţarea de cabinete medicale din cadrul unei unităţi medicale, per adresă, (indiferent dacă acesta este sediul principal profesional sau punct de lucru), la cererea reprezentatului legal;

Prezenta decizie va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2019. De la această dată se revocă Decizia CMD Suceava nr. 98/26.10.2017.

Decizia Nr.01/18 aprilie 2019
Decizia Nr.02/18 aprilie 2019