Telefon

0230/522 693

Email

cmdsuceava@gmail.com

Ore de funcționare

luni-joi: 8.00-15.00 vineri: 8.00-14.00

Avizarea cabinetelor de medicina dentară se face întocmind condiţiile prevăzute de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii , al OMSP nr 1338/31.07.2007 şi a O.G. 124/1998 reactualizată în noiembrie 2006.

În vederea amenajării şi autorizării unui cabinet de medicină dentară aveţi de parcurs următoarele etape:

1. Alegeţi forma de organizare a cabinetului de medicină dentară: CMI sau SRL
Puteti practica medicina dentara si ca PFI (persoana fizica independenta)- informatii la ANAF

2. Amenajaţi cabinetul pentru a corespunde următoarelor criterii de evaluare:

– acceptul vecinilor, acolo unde este cazul (nu este necesar în cazul unui cabinet deja existent)
– pentru societăţile comerciale: acte de înfiinţare firmă (act constitutiv, certificat de înregistrare la Registrul Comerţului)
– certificatul de membru CMDR
– asigurare malpraxis în termen de valabilitate
– contract de incinerare pentru deșeurile infecțioase
– recomandare asistentă, dacă este cazul
– registru de consultaţii
– fişe medicale
– caiet de sterilizare, care va conţine: numărul şarjei şi conţinutul pachetelor, data şi ora de debut şi de sfârşit ale ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici şi biologici, numele şi semnătura persoanei responsabile cu sterilizarea ( descarcă aici un model de caiet de sterilizare)
– registru de evidenţă a temperaturilor de refrigerare (descarcă modelul aici)
– pungi şi benzi indicator fizico-chimic de sterilizare
– chitanţiere personalizate / casă de marcat
– orarul cabinetului
– firmă stradală sau de interior în conformitate cu Decizia nr 36/2009 a CMDR (descarcă aici)
– circuite profesionale
– spaţiul în care este amplasat un unit dentar va fi prevăzut cu o chiuvetă racordată la apă caldă şi rece şi la reţeaua de canalizare din localitate
– dezinfectante aprobate de M. S. (vezi Registrul Național al Produselor Biocide http://www.ms.ro/?pag=26)
– echipament de protecţie
– trusa de urgenţă (descarcă aici)
– dotare minimă necesară (descarcă aici)
– frigider, termometru pentru măsurarea temperaturilor, grafic de temperatură (descarcă modelul aici)
– două grupuri sanitare: unul pentru pacienţi şi unul pentru personalul sanitar
– schiţa spaţiului
– suprafaţă cabinet (9 mp / unit)
– sala de aşteptare ( 1/1,5 mp /persoană în cazul cabinetelor pentru adulţi sau 1,5/2 mp/persoană în cazul cabinetelor pentru copii)
– sterilizare (conform O.M.S.P. nr. 1338/31.07.2007 şi O.G. 124/1998)
– spaţiu administrativ: birou -spaţiu de depozitare
– vestiar.

3. Pentru obținerea Certificatului de avizare, pregătiţi un dosar care trebuie să cuprindă:

– cerere tip (CMI descarcă aici, SRL descarcă aici)
– dovada deţinerii spaţiului (contract de comodat, închiriere, concesiune, act de proprietate)
– schiţa spaţiului
– orarul cabinetului
– copie asigurare malpraxis
– copie contract de incinerare
– copie caiet de sterilizare
– copie după chitanţa de plată pentru firma stradală.
– taxa de avizare (se plăteşte la sediul CMD Bihor)
Pentru SRL, se adaugă la dosarul de avizare : copie după Certificatul de înregistrare de la Registrul Comerţului, Actul constitutiv al firmei (statut şi act adiţional acolo unde este cazul)
* Notă : pentru actele depuse la dosar în copie se va prezenta originalul pentru conformitate; cotizaţia va fi achitată la zi.

Odată completat, dosarul dumneavoastră va fi preluat şi analizat de către comisia de avizări-acreditări a CMD Bihor.

O echipă formată din doi membri ai acestei comisii se va deplasa la cabinetul dumneavoastră pentru a constata veridicitatea datelor analizate.

Termenul legal de acordare al avizului este de 30 de zile lucrătoare din ziua efectuării controlului.

Vă dorim să aveţi parte de o carieră cât mai frumoasă!

Articole recomandate