În atenția medicilor dentiști care doresc să-și înființeze cabinete de medicină dentară în comunele din judetul Suceava în care nu este asigurată asistenta stomatologică

Ca urmare a corespondenței dintre Colegiul Medicilor Dentiști Suceava si consiliile locale din judet unde nu este asigurată asistenta stomatologică, a rezultat următoarea situatie: