Telefon

0230/522 693

Email

cmdsuceava@gmail.com

Ore de funcționare

luni-joi: 8.00-15.00 vineri: 8.00-14.00

În conformitate cu Legea 95/2006 și Codul deontologic al medicului dentist, art 11, „Pentru investigaţiile paraclinice şi planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimţământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia” .

În proiectul noii legi a sănătății se menționează de asemenea:
Art. 87
(1) Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament, cu potential de risc pentru pacient, dupa explicarea lor de catre personalul medical, pacientului i se solicita acordul scris. Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmitati i se va solicita exprimarea verbala a consimtamantului pentru actul medical, medicul urmand sa faca o mentiune in acest sens pe acordul scris. Pacientului analfabet sau care nu vede, i se va citi cu voce tare textul acordului, va fi intrebat daca acesta reprezinta vointa sa, medicul urmand sa faca o mentiune in acest sens pe acordul scris.
(2) In obtinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/moasa sunt datori sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia.
(3) Informatiile trebuie sa contina: diagnosticul, natura si scopul tratamentului, riscurile si consecintele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile si consecintele lor, prognosticul bolii fara aplicarea tratamentului. Acordul scris va trebui sa faca dovada
existentei discutiei de informare medic – pacient si a exprimarii de catre pacient a consimtamantului pentru actul medical sau, dupa caz, a refuzului pacientului cu privire la efectuarea actului medical. In ipoteza in care pacientul refuza actul medical si refuza sa exprime acest refuz in scris, personalul medical va putea face dovada faptului ca pacientul a refuzat actul medical prin orice mijloc de proba.
(4) In cazul pacientului lipsit de discernamant, acordul scris se va obtine de la soţul/soţia, reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata a pacientului. In sensul prezentei legi, pacientul lipsit de discernamant este inclusiv pacientul cu care medicul nu poate comunica in mod eficient, din pricina conditiei medicale a pacientului la momentul la care este necesara exprimarea consimtamantului. In acest unic scop, lipsa discernamantului pacientului se constata de catre medicul care solicita acordul pacientului. Prin ruda cea mai apropiata in sensul prezentului articol se inteleg, în ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterala pâna la al patrulea grad inclusiv.
(5) In cazul pacientului minor, acordul scris se va obtine de la parinte ori de la reprezentantul legal sau, in lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiata. Prin ruda cea mai apropiata in sensul prezentului articol se inteleg, în ordine, ascendentii si rudele majore care insotesc pacientul minor, pana la al patrulea grad inclusiv.
Art. 874
Varsta legala pentru exprimarea consimtamantului informat este de 18 ani. Minorii isi pot exprima consimtamantul in absenta parintilor sau reprezentantului legal sau rudei celei mai apropiate, in urmatoarele cazuri:
a) situatii de urgenta, cand parintii sau reprezentantul legal sau rudele nu pot fi contactati, iar minorul are discernamantul necesar pentru a intelege situatia medicala in care se afla;
b) situatii medicale legate de diagnosticul si/sau tratamentul oricaror probleme / conditii din sfera sexuala si reproductiva, la solicitarea expresa a minorului in varsta de peste 16 ani;
Art. 875
(1) Medicul curant, asistentul medical/moasa raspund civil atunci cand nu obtin consimtamantul informat al pacientului sau al reprezentantilor legali ai acestuia, cu exceptia cazurilor in care pacientul este minor sau lipsit de discernamant, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, datorita situatiei de urgenta.
(2) Atunci cand soţul, reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiata nu poate fi contactat, medicul, asistentul medical/moasa pot solicita autorizarea efectuarii actului medical autoritatii tutelare sau pot actiona fara acordul acesteia in situatii de urgenta, cand intervalul de timp pana la exprimarea acordului ar pune in pericol, in mod ireversibil, sanatatea si viata pacientului.

Articole recomandate